Údržba zeleně

Kosí každý,

my jsme profesionálové!


Nabízíme:

- údržbu travních porostů (kosení, mulčování),

- kácení stromů (vč. rizikového),

- čištění ploch od náletových dřevin,

- péče o zahrady,

- výsadba stromů a keřů, 

- frézování kořenů, štěpkování, drcení větví.


Těšíme se na Vaši poptávku!